Sinds 2005 werd er gewerkt aan de nieuwbouw van de huidige locatie. Een lange periode van overleg, uitwerken van wensen, maken van bouwtekeningen en het verkrijgen van financiering ging aan de uiteindelijke start van de bouw in 2014 vooraf. Onderstaand treft u een impressie van de initiële schetsen en tekeningen.