De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en is slechts informatief van aard. Bij eventuele tegenstrijdigheid van informatie op deze website met de (getekende) huurovereenkomst geldt dat de in de huurovereenkomst opgenomen bepalingen (indien niet redelijkerwijs verondersteld kan worden dat hierin een fout is gemaakt) bindend.

Scouting Ridderkerk is een bij notariële akte opgerichte rechtspersoon met haar zetel in Ridderkerk en bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam geregistreerd onder dossiernummer 41126931.